دبیرستان دخترانه آیین معرفت
 
  ساعات ملاقات
 
  برنامه  هفتگی